Zaświadczenia cz. 2

Zaświadczenia wydawane na postawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzoru dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej.