Zaświadczenia cz. 1

Zaświadczenia wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.VIII.2007 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczeń dołączonych do Krajowego Rejestru Sądowego.