Wyniki procedury dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 16.03.2017 r. w ramach projektu "Nie emigruję-tu zostaję"

Informacja o wybranym wykonawcy:

 

Restauracja „IBIZA”

ul. Główna 100, 57 – 450 Ludwikowice

łączna kwota –8600,00 zł brutto;

Data wpływu oferty – 24.03.2017 r.

Wyniki zapytania ofertowego nr 9/SZ/FRES/2017

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr 9/SZ/FRES/2017 w ramach projektu "Nie emigruję –tu zostaję" wpłynęła oferta jednego wykonawcy :

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu,

 ul. Biskupia 10a, 50-148 Wrocław

Wymieniony Wykonawca został zaproszony do negocjacji.

Rekrutacja osób do udziału w projekcie „Nie emigruję – tu zostaję”

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o trwającym kolejnym naborze osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Nie emigruję – tu zostaję”. Do uczestrnictwa zapraszamy mieszkańców Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego w wieku powyżej 15 roku życia, którzy są bierni zawodowo bądź zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy i mają ustalony III profil pomocy.

Do współpracy zapraszamy również pracodawców, którzy zainteresowani są organizacją
6 miesięcznych staży w swojej firmie.

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJE)

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o planowanym rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) związanych
z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych.

Wyniki zapytania ofertowego nr 10/SZ/FRES/2017

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr 10/SZ/FRES/2017 w ramach projektu "Nie emigruję –tu zostaję" wyłoniono następującego wykonawcę

Ośrodek Szkolenia Technicznego sp.zo.o,  pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych

Subskrybuje zawartość