Harmonogram działań w miesiącu LIPCU 2017r. projekt „Nie emigruję – tu zostaję” - aktualizacja

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM VII. 2017R. – KURSY ZAWODOWE

Rodzaj i tematyka formy wsparcia

Ilość uczestników

Termin/ godziny realizacji

Harmonogram działań w miesiącu LIPCU 2017r. projekt „Nie emigruję – tu zostaję” - aktualizacja

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM VII. 2017R. – KLUBY WOLONTARIUSZA

Rodzaj i tematyka formy wsparcia

Ilość uczestników

Termin/ godziny realizacji

Wyniki procedury dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 09.06.2017 r. w ramach projektu "Nie emigruję-tu zostaję"

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego z dnia 09.06.2017 w ramach projektu "Nie emigruję – tu zostaję" wyłoniono następującego wykonawcę:

Uphotel Sp. z o.o., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra

Wyniki zapytania ofertowego nr 13/SZ/FRES/2017

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr 13/SZ/FRES/2017 w ramach projektu "Nie emigruję – tu zostaję" wyłoniono następującego wykonawcę:

Ośrodek Szkolenia Technicznego sp.zo.o,  pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych

Zapytanie ofertowe z dnia 09.06.2017r.

W związku z realizacją projektu pn.

Subskrybuje zawartość