Zapytanie ofertowe NR 3/11/RPO/9.4/S/OWES/FRES - wynajem sali

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej. W załączniku specyfikacja istotnych warunków zamówienia w ramach projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego"

Zapytanie ofertowe NR 2/11/RPO/9.4/CAT/OWES/FRES - przerwa kawowa

Zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie przerwy kawowej. W załączniku specyfikacja istotnych warunków zamówienia w ramach projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego".

Zapytanie ofertowe NR 1/11/RPO/9.4/CAT/OWES/FRES - usługa cateringowa

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi cateringowej. W załączniku specyfikacja istotnych warunków zamówienia w ramach projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego".

Wydłużenie terminu naboru rekrutacji na ścieżkę wsparcia dotacyjnego projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego”

Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z zapisami REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn.: „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje), informuje o wydłużeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych. Termin naboru, został wydłużony do dnia 20 grudnia 2016 r.

Rozeznanie cenowe na usługi hotelarskie

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na hotelarskie usługi noclegowe, usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
Termin składania ofert 17.11.2016-23.11.2016r
Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Anna Rymarowicz, tel. 607675140 lub e-mail: anna.rymarowicz@fres.org.pl ,
Oferty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: anna.rymarowicz@fres.org.pl, wpisując w temacie maila: „usługa hotelarska”. Termin nadsyłania ofert upływa 23 listopada 2013 o godz. 14:00.

Subskrybuje zawartość