Zmiana siedziby Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej

Informujemy, że od dnia 16.01.2017 Siedziba Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej mieści się w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2 pok.26. (budynek VICOTELu).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/RPO/9.4/S/OWES/FRES

W związku z realizacją projektu pn.

Projekt „Nie emigruję – tu zostaję”

Informujemy, iż od 1 grudnia 2016 roku, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie
z Gminą Wałbrzych oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację projektu „Nie emigruję – tu zostaję” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe NR 3/11/RPO/9.4/S/OWES/FRES - wynajem sali

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali szkoleniowej. W załączniku specyfikacja istotnych warunków zamówienia w ramach projektu "Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego"

Subskrybuje zawartość