Harmonogram działań w miesiącu GRUDNIU 2017r. w projekcie "Nie emigruję - tu zostaję"

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o harmonogramie działań przewidzianych
w miesiącu GRUDNIU 2017r​. w projekcie "Nie emigruję - tu zostaję".

 

Aktualny harmonogram - plik w załączeniu

 

Harmonogram działań w miesiącu LISTOPADZIE 2017r. w projekcie "Nie emigruję - tu zostaję" - aktualizacja

​Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  informuje o aktualizacji harmonogramu działań przewidzianychw miesiącu LISTOPADZIE 2017r​. w projekcie "Nie emigruję - tu zostaję".

 

Aktualny harmonogram - plik w załączeniu

 

Zapytanie ofertowe 28/SZ/FRES/2017 z dnia 21.11.2017r.

W związku z realizacją projektu pn.: „Nie emigruję- tu zostaję" nr umowy na realizację projektu RPDS.09.01.04-02-0007/16, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja-ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Zapytanie ofertowe 27/SZ/FRES/2017 z dnia 21.11.2017r.

W związku z realizacją projektu pn.: „Nie emigruję- tu zostaję" nr umowy na realizację projektu RPDS.09.01.04-02-0007/16, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja-ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Zapytanie ofertowe 26/SZ/FRES/2017 z dnia 21.11.2017r.

W związku z realizacją projektu pn.: „Nie emigruję- tu zostaję" nr umowy na realizację projektu RPDS.09.01.04-02-0007/16, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja-ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Subskrybuje zawartość